Verkeersregels

Wat is de maximumsnelheid van een brommobiel?

Zowel binnen als buiten de bebouwde kom mag u met een brommobiel maximaal 45 kilometer per uur rijden, tenzij u in een zone rijdt waar een lagere snelheid wordt aangehouden.

Hoe zit het met het parkeren van mijn brommobiel?

Een brommobiel mag niet geparkeerd worden op de stoep of een gehandicaptenparkeerplaats. Op de plekken waar een auto geparkeerd mag worden, mag ook een brommobiel geparkeerd worden. Bij het parkeren van een brommobiel in een parkeerschijfzone moet ook gewoon duidelijk zichtbaar een parkeerschijf aangebracht worden.

Moet ik mij met mijn brommobiel gedragen als een automobilist?

Ja, de bestuurders en passagiers van brommobielen moeten de regels van een personen- of bestelauto volgen, tenzij dit anders bepaald is. De regels voor bromfietsen, bromfietsers en passagiers van bromfietsen zijn dus niet van toepassing op bestuurders en passagiers van een brommobiel. Daarbij heeft een brommobiel een constructie-snelheid van maximaal 45 km/h.

Moet een brommobiel de regels van een gehandicaptenvoertuig volgen?

Nee, een brommobiel is niet hetzelfde als een gehandicaptenvoertuig. Er zijn echter wel (jonge) gehandicapten die rijden in een brommobiel. Een brommobiel die gebruikt wordt door een gehandicapt persoon blijft altijd een brommobiel en moet dus de regels voor brommobielen blijven volgen. Het kan dus nooit een gehandicaptenvoertuig worden.

Waar mag ik met een brommobiel rijden?

Met een brommobiel moet u op de rijbaan rijden. U mag niet op het fietspad en/of een fietsstrook met doorgetrokken streep rijden.
Op een rijbaan die door middel van bord C8 gesloten is voor motorvoertuigen die niet sneller kunnen of mogen rijden dan 25 km/h, mag wel gereden worden met een brommobiel.

Ook op een rijbaan die gesloten is voor bromfietsen, snorfietsen en gehandicaptenvoertuigen, met in werking zijnde motor, dus voorzien is van bord C13, mag wel gereden worden met de brommobiel, een bestuurder van de brommobiel moet immers de regels van een automobilist volgen. Dat geldt uiteraard ook voor rijbanen die gesloten zijn voor autobussen en/of vrachtauto’s (borden C7, C7a en C7b), motorfietsen (bord C11), of gesloten zijn voor fietsen en voor gehandicaptenvoertuigen zonder motor (bord C14).

Waar mag ik met een brommobiel niet komen?

Op autowegen, autosnelwegen en op wegen die zijn gesloten voor langzaam verkeer mag u niet rijden met uw brommobiel, dit zijn dus de wegen die voorzien zijn van de borden G1, G3 of C9.

Ook mag u niet rijden op een rijbaan die door middel van:
- bord C6 gesloten is voor motorvoertuigen op meer dan twee wielen
- bord C12 gesloten is voor alle motorvoertuigen.

Een éénrichtingsweg (bord C2) mag u uiteraard niet inrijden, echter ook niet als er een onderbord geplaatst is uitgezonderd fietsen, bromfietsen en gehandicaptenvoertuigen zonder en met in werking zijnde motor. Een berijder van een brommobiel moet immers de regels van een automobilist volgen.

Verder is het vanzelfsprekend niet toegestaan om met een brommobiel gebruik te maken van een voetpad, (on)verplicht fietspad, ruiterpad of fiets/bromfietspad.

Hoe zit het met inhalen?

Indien de wegbeheerder een inhaalverbod (bord F1 met of zonder uitzondering) heeft aangebracht, mag een brommobiel niet ingehaald worden. Dit omdat een brommobiel harder dan 25 km/h kan en mag rijden.

 

 

 

Verkeersborden

Hieronder vindt u een samenvatting van alle genoemde verkeersborden met een foto. 

C8

Gesloten voor motorvoertuigen die niet sneller kunnen of mogen rijden dan 25 km per uur.

Op een rijbaan die door middel van bord C8 gesloten is voor motorvoertuigen die niet sneller kunnen of mogen rijden dan 25 km per uur, mag worden gereden met een brommobiel.

C13

Gesloten voor brom-, snorfietsers en voor gehandicaptenvoertuigen met in werking zijnde motor. Hier mag gereden worden met de brommobiel, een bestuurder van de brommobiel moet de regels van een automobilist volgen.

C7

Verboden voor vrachtauto’s.

Op een rijbaan die door middel van deze borden gesloten is voor vrachtauto’s mag wel worden gereden met een brommobiel. 

C7a

Verboden voor bussen. 

Op een rijbaan die door middel van deze borden gesloten is voor bussen mag wel worden gereden met een brommobiel tenzij de busbaan is voorzien van een obstakel voor auto’s.

C7b

Verboden voor vrachtauto’s en bussen.

Op een rijbaan die door middel van deze borden gesloten is voor vrachtauto’s en bussen mag wel worden gereden met een brommobiel de busbaan is voorzien van een obstakel voor auto’s.

C11

Gesloten voor motorfietsen.

Motorfietsen zijn hier niet toegestaan. Brommobielen mogen hier wel rijden.

C14

Gesloten voor fietsen en gehandicaptenvoertuigen zonder motor.

Op een rijbaan die gesloten is voor fietsen en gehandicaptenvoertuigen zonder motor mag gereden worden met de brommobiel.

C6

Gesloten voor motorvoertuigen op meer dan twee wielen.

Op een rijbaan die door middel van bord C06 gesloten is voor motorvoertuigen met meer dan twee wielen mag ook niet worden gereden met een brommobiel.

C9

Gesloten voor ruiters, vee, wagens, motorvoertuigen die niet sneller kunnen of mogen rijden dan 25 km/h en brommobielen alsook fietsen, bromfietsen en gehandicaptenvoertuigen.

Uitzondering op het C9 verkeersbord: wanneer er onder het C9 bord ´uitgezonderd brommobielen´ staat. 

C12

Verkeersbord C12 betekent dat de weg is gesloten voor alle motorvoertuigen. Enkel snorfietsen worden niet beschouwd als motorvoertuig. 

C2

Eenrichtingsweg, in deze richting gesloten voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij-, of trekdieren of vee.

Hier mag je niet met een brommobiel rijden, ook niet als er ´uitgezonderd fietsers en bromfietsers´ onder staat. 

F1

Indien de wegbeheerder een inhaalverbod (bord F1 met of zonder uitzondering) heeft aangebracht, mag een brommobiel niet ingehaald worden. Dit omdat een brommobiel harder dan 25 km/h kan en mag rijden.

G3

Hier mag u met uw brommobiel NOOIT rijden.

G1

Hier mag u met uw brommobiel NOOIT rijden.

Openingstijden

Maandag 09:30 tot 17:00
Dinsdag 09:30 tot 17:00
Woensdag 09:30 tot 17:00
Donderdag 09:30 tot 17:00
Vrijdag 09:30 tot 17:00
Zaterdag op afspraak

Vind ons ook op:

Facebook

Instagram

Contactgegevens

Sieberg Minicars
Anton Philipsweg 5b
1422 AL UITHOORN
Telefoon: 0297 - 256 252
Mobiel: 06 39 56 00 06
Email: info@siebergminicars.nl

 

Proefrit maken?

Wenst u een proefrit te maken met een voertuig van Sieberg Minicars? Dat kan! Vul via onderstaande knop uw gegevens in en wij nemen contact met u op. 

Formulier invullen