privacyverklaring sieberg minicars

Bij Sieberg Minicars hechten wij veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens, daarom geven wij u in deze privacyverklaring transparante informatie over hoe wij omgaan met uw gegevens. Sieberg Minicars doet er alles aan om uw pricavy te waarborgen en daarom gaan wij zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Wij houden ons aan de wetterlijke regelgeving betreffende de Algemene Verordering Gegevensbescherming (AVG). Dit betekent o.a. dat:

 • wij uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze vertrekt zijn zoals omschreven in dit privacybeleid. 
 • de verwerking van uw persoonsgegevensbeperkt bljift tot de gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor deze worden verwerkt.
 • wij altijd om uw toestemming vragen voor de verwerking van uw persoonsgegevens
 • wij passende maatregelen nemen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is
 • wij uw persoonsgegevens niet doorgeven aan andere partijen tenzij dit nodig is voor de doelen waarvoor deze verstrekt zijn

Voor welke doelen verwerken wij uw persoonsgegevens:

 • het sluiten van overeenkomsten
 • het versturen van mailings

Welke gegevens kunnen wij u afhankelijk van deze doeleinden vragen:

 • Voor- en achternaam
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geboortedatum en geslacht
 • Gegevens van uw voertuig

Bewaartermijn

Sieberg Minicars bewaart uw gegevens niet langer dan nodig is voor de doelen waarvoor deze verstrekt zijn danwel voor de wet vereist is. 

Beveiliging

Wij nemen passende organisatorische en technische maatregelen om uw privacy te beschermen tegen onrechtmatig gebruik.

Minderjarigen

Sieberg Minicars verwerkt de persoonsgegevens van minderjarigen enkel met schriftelijke toestemming van de ouder(s), verzorger of wettelijke voogd/vertegenwoordiger.

Rechten omtrent uw persoonsgegevens

Wettelijk gezien heeft u recht op inzage, wijziging en verwijdering van de persoonsgegevens die Sieberg Minicars van uw heeft. Daarnaast kunt u bezwaar maken tegen de verwerking of een deel van de verwerking van uw gegevens net als dat u het recht heeft deze gegevens door Sieberg Minicars over te laten dragen aan uzelf of een andere partij. Om gehoor te kunnen geven aan dit verzoek dienen wij u om een legitimatiebwijs te vragen. 

Verstrekking van uw gegevens aan andere partijen

Indien noodzakelijk voor de uitvoering van de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden kan Sieberg Minicars de gegevens die u aan ons geeft aan derde partijen verstrekken. Met deze partijen maken wij de nodige afspraken om de beveiliging van uw gegevens te waarborgen. Uw persoonsgegevens geven wij nooit door aan derde partijen waarmee wij geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten tenzij dit wettelijk verplicht is. denk hierbij aan het oprvagen van persoonsgegevens in het kader van een gerechterlijk onderzoek. In dergelijke gevallen is Sieberg Minicars wettelijk verplciht medewerking te verlenen. Indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft kunnen wij ue gegevens ook delen met derden. uw gegevens worden nooit gedeeld met derden die buiten de EU gevestigd zijn. 

Klachten

Indien u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact met ons opnemen. u heeft ook het recht om een klacht in te dienen wij de Autoriteit Persoonsgegevens indien u er samen met ons niet uitkomt. Mocht u naar aanleiding van de privacyverplaring van Sieberg Minicars vragen e/o opmerkingen hebben, neemt u dan gerust contact met ons op. 

Openingstijden

Maandag 09:00 tot 17:30
Dinsdag 09:00 tot 17:30
Woensdag 09:00 tot 17:30
Donderdag 09:00 tot 17:30
Vrijdag 09:00 tot 17:30
Zaterdag op afspraak

Vind ons ook op:

Facebook

Instagram

Contactgegevens

Sieberg Minicars
Anton Philipsweg 5b
1422 AL UITHOORN
Telefoon: 0297 - 256 252
Mobiel: 06 39 56 00 06
Email: info@siebergminicars.nl

 

Proefrit maken?

Wenst u een proefrit te maken met een voertuig van Sieberg Minicars? Dat kan! Vul via onderstaande knop uw gegevens in en wij nemen contact met u op. 

Formulier invullen